Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

Wstęp
Niniejsze zasady dotyczące ochrony danych osobowych mają na celu wyjaśnić i uregulować zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych osób odwiedzających stronę www.BIO-KRAINA.pl, korzystających z tej witryny i dokonujących zakupów w Sklepie BIO-KRAINA.pl. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na przetwarzanie danych w sposób wskazany w niniejszej zakładce oraz stosownych dokumentach na stronie www.BIO-KRAINA.pl, proszeni jesteście o powstrzymanie się od korzystania z niniejszej witryny.

Doceniamy Państwa zaufanie i niezwykle starannie i z zachowaniem najwyższych standardów chronimy Państwa dane przed dostępem osób nieupoważnionych. Państwa zamówienie, dane osobowe i informacje o płatnościach chronione są przez techniczne systemy bezpieczeństwa.

Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Państwu poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w www.BIO-KRAINA.pl

 

I. Kto jest administratorem danych osobowych www.BIO-KRAINA.pl?

Administratorem danych pobieranych od Państwa jest firma BIO ECO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-495, ul. Poczty Gdańskiej 13/27, NIP 951 23 52 830, REGON 145948229., wpisaną do KRS 0000408425.

Nasze zasady dotyczące ochrony danych osobowych są zgodne z ustawodawstwem polskim: ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Nasze strony dają możliwość pobierania i przetwarzania w różnych lokalizacjach danych osobowych, np. nazwiska, adresu, adresu e-mail, itp.
W dalszej części dokumentu chcielibyśmy możliwie jak najbardziej szczegółowo opisać Państwu, co się dzieje z Państwa danymi.

Administrator zarejestrował u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) zbiór danych o nazwie „Klienci sklepu internetowego www.BIO-KRAINA.pl”, (Nr ref. WWW 27691014).

 

II. Jak chronimy Państwa dane osobowe?

Administrator równocześnie z zarejestrowaniem w GIODO wdrożył w BIO-KRAINA.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych, która zapewnia skuteczną ochronę Państwa danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 

III. Dlaczego i o jakie Państwa dane osobowe prosimy?


A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta
w BIO-KRAINA.pl, dzięki czemu nie muszą Państwo przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzacie Państwo czas, gdyż zarejestrowani klienci nie muszą wpisywać za każdym razem swoich danych.

Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z BIO-KRAINA.pl.

W trakcie rejestracji prosimy o:

1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży
i zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;

3. e-mail – niezbędny do logowania do BIO-KRAINA.pl i komunikacji związanej
z korzystaniem z BIO-KRAINA.pl;

4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez BIO-KRAINA.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

 

B. Złożenie zamówienia

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych
i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia wybiorą Państwo dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).


Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez BIO-KRAINA.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są hurtowni Bioieko (właściciel BE HOLDING Danuta Kosowska) oraz firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:

a. Paczkomaty InPost (polityka prywatności firmy InPost: www.paczkomaty.pl/pl/polityka-prywatnosci)

b. kurier DHL (polityka prywatności firmy DHL: www.dhl.com.pl/pl/zasady_korzystania_ze_strony_internetowej.html#privacy)

c. kurier UPS (polityka prywatności firmy UPS: www.ups.com/content/pl/pl/resources/ship/terms/privacy.html?WT.svl=Footer)

c. kurier Geis (polityka prywatności firmy Geis: https://www.geis.pl/pl/polityka-prywatnosci-i-cookies)

d. kurier FedEx (polityka prywatności firmy FedEx: http://www.fedex.com/pl/privacypolicy.html)

e. Poczta Polska SA

W żadnym wypadku pobrane dane nie są sprzedawane podmiotom trzecim.

 

C. Subskrypcja newslettera

Dzięki naszemu Newsletterowi oraz innego rodzaju informacjom handlowym od BIO-KRAINA.pl poprzez e-mail mają Państwo regularny dostęp do aktualnych ofert BIO-KRAINA.pl.

Nasz Newsletter oraz innego rodzaju informację handlową BIO-KRAINA.pl otrzymają Państwo po wyrażeniu zgody na ich przysłanie na podany przez siebie adres e-mail. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili mogą Państwo zrezygnować logując się na swoje konto w BIO-KRAINA.pl lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

 

IV. Państwa dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na BIO-KRAINA.pl

A.   BIO-KRAINA.pl (serwer)

Aby nieustannie ulepszać naszą ofertę, system informatyczny, z którego korzysta BIO-KRAINA.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystają Państwo łącząc się z BIO-KRAINApl. Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej
i mechanizmów korygowania błędów systemowych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na BIO-KRAINA.pl.

W naszych plikach Server Log Files zapisujemy informacje, które Państwa przeglądarka z przyczyn technicznych automatycznie nam przekazuje. Są to następujące informacje:

·                     Typ/wersja przeglądarki

·                     Stosowany system operacyjny

·                     URL (wcześniej odwiedzona strona)

·                     Nazwa hosta komputera (adres IP)

·                     Godzina zapytania serwera

Spersonalizowany zapis wyżej wskazanych danych nie następuje. Nie ma miejsca połączenie tych danych z innymi źródłami danych, w tym Państwa danymi osobowymi.

 5. Nasze standardy techniczne

Transfer Państwa danych odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL (SecureSocketLayer) z zastosowaniem 256 bitowego klucza. Ta technika oferuje najwyższe bezpieczeństwo i dlatego stosowana jest również przez, przykładowo, banki do ochrony danych bankowości internetowej. Przekaz zaszyfrowanych danych poznacie Państwo przez przedstawienie zaszyfrowanych kluczy ew. symboli kluczy
w dolnym pasku stanu przeglądarki.

B.   BIO-KRAINA.pl (cookies)

BIO-KRAINA.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia BIO-KRAINA.pl rozpoznania Państwa i dostosowania BIO-KRAINA.pl do Państwa potrzeb.

BIO-KRAINA.pl wykorzystuje cookies do:

1. zapamiętania zalogowania;

2. zapamiętania zawartości koszyka;

3. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania BIO-KRAINA.pl.

 

W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo a umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies mogą Państwo zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z BIO-KRAINA.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w BIO-KRAINA.pl chcieliby Państwo je skasować, można to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

C.   Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez BIO-KRAINA.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub
w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej
i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania BIO-KRAINA.pl.

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w BIO-KRAINA.pl chcieliby je Państwo skasować, można to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów BIO-KRAINA.pl

BIO-KRAINA.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w BIO-KRAINA.pl linki do innych stron internetowych. BIO-KRAINA.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcą Państwo powierzyć im swoje dane osobowe.

 

VI. Udostępnianie danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, BIO-KRAINA.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Państwa dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VII. Zastosowanie SocialPluginów

Tak zwane „SocialPluginy” to technologia umożliwiająca Państwu jako użytkownikowi ujawnianie pewnych zawartości o bezpośrednim połączeniu uczestników sieci społecznościowych.

Funkcja ta umożliwia Państwu połączenie z facebook.com, oraz umieszczenie na Państwa profilu jako załącznik tematów ze świata pobranych
z naszego Newslettera. Funkcja SWYN nie stosuje skryptu Java czy też iFrames, by móc uzyskać informacje przez facebook o Państwa identyfikacji, jak np. przycisk „Lubię to” na Facebooku. Z jednej strony po kliknięciu na przycisk SWYN na Facebooku funkcja SWYN przekierowuje do danych umieszczonych na Facebooku. Z drugiej strony w ten sposób oprócz informacji (obraz URL, teksty opisów, linki do Landingpage) przenoszony jest również zakodowany ID. Dzięki takiemu zakodowaniu Facebook w żaden sposób nie może zidentyfikować użytkownika. W celu uzyskania dostępu do pożądanych informacji po kliknięciu na przycisk SWYN na Facebooku należy się zalogować za pomocą danych dostępu. Można również dokonywać zmian w zawartości zanim zaakceptuje się wersję ostateczną. Dopiero wtedy załączane są informacje o Państwa profilu oraz ich udostępnienie dla osób trzecich.

W podobny sposób funkcjonują Pluginy oferowane w podglądzie produktów Sklepu internetowego BIO-KRAINA.pl. „przycisk dzielenia się” na Facebooku i „przycisk Tweet” na Twitterze (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107). Oba Pluginy służą do przeniesienia przez kliknięcie przez użytkownika adresu IP ostatnio wyświetlanej na przeglądarce użytkownika strony (Facebook / Twitter) na rzecz oferenta. Ponadto przenoszone są również informacje o produkcie. Nie przenosimy danych osobowych, które podają Państwo na stronie BIO-KRAINA.pl. lub które zostały zapisane na Twitterze lub Facebooku.

 

VIII. Bezpieczeństwo obrotu płatniczego

BIO-KRAINA.pl. oferuje możliwość płatności przelewem na rachunek bankowy, gotówką przy odbiorze towaru (za pobraniem) albo kartą kredytową. Wszystkie rodzaje płatności są szeroko chronione poprzez wyżej wymienione standardy bezpieczeństwa.

W żadnym wypadku pobrane dane nie są sprzedawane podmiotom trzecim.

 

IX. Uprawnienia, zmiany oraz usuwanie danych osobowych

W każdej chwili możecie Państwo przeglądać, edytować lub usuwać własne dane w obszarze „Twoje Konto” podając adres e-mail i hasło. Jeżeli zapomnieliście hasła, prosimy o kontakt z serwisem: w zakładce „Twoje Konto” na stronie logowania znajduje się zwrot „Nie pamiętam hasła”. Zwrot ten przekierowuje Państwo do formularza, który należy wypełnić oraz wysłać po wpisaniu podanego przy rejestracji adresu e-mail. Wtedy na Państwa adres e-mail zostanie wysłane hasło zastępcze. Uwaga: Dla bezpieczeństwa nie należy podawać hasła osobom trzecim, należy zawsze wylogować się z konta osobistego po korzystaniu z witryny, a podczas procesu zamawiania należy korzystać z szyfrowania SSL, które zawsze oferujemy.

 

X. Kontakt

BIO-KRAINA.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Państwa numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod wskazany adres info@bio-kraina.pl.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych, o ile nie mogą Państwo lub nie chcą zrobić tego samodzielnie, prosimy
o kontakt pod wskazany adres e-mail info@bio-kraina.pl.

Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie strony Sklepu BIO-KRAINA.pl: jest firma ETK Sp. J. (oprogramowanie sklepów internetowych Redcart).

 

XI. Postanowienia końcowe

BIO-KRAINA.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania BIO-KRAINA.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Zmiana taka nastąpi poprzez opublikowanie nowej wersji w sklepie internetowych BIO-KRAINA.pl. W takim przypadku po skorzystaniu ze sklepu internetowego BIO-KRAINA.pl. ponownie zostanie Państwu wyświetlona informacja o zasadach zamieszczania cookies za pośrednictwem sklepu internetowego BIO-KRAINA.pl.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem http://bio-kraina.pl/_cms/view/27/polityka-prywatnosci.html

Google+