Reklamacje

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu wad towaru na warunkach określonych ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827)
 2. Towar zakupiony w Sklepie podlega gwarancji zgodnie z datą przydatności do spożycia, która znajduje się na opakowaniu.
 3. Procedura składania reklamacji:
 4. Reklamację należy składać pisemnie (e-mail, list) na FORMULARZU REKLAMACYJNYM.
 5. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest posiadanie dokumentu sprzedaży (rachunek za zamówienie),
 6. Reklamowany produkt razem z wypełnionym formularzem reklamacyjnym i dokumentem sprzedaży należy przesłać na adres siedziby firmy w celu wydania opinii przez nasz dział serwisowy.
 7. Koszt przesyłki do sklepu, uszkodzonego lub wadliwego produktu pokrywa reklamujący. Zastrzegamy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Sklep zwraca koszt najtańszej dostępnej przesyłki, niezależnie od fatycznego wyboru formy przesyłki przez klienta.
 1. Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia do Sklepu reklamowanego towaru zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827). Klient zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji drogą pisemną (email, list ).
  W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), zaoferujemy do wyboru inne, dostępne w naszym sklepie produkty lub zwrócimy pieniądze.
 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, koszty po reklamacyjnej przesyłki (uznanej reklamacji) zwrotnej do klienta pokrywa Sklep.
 3. W przypadku realizacji doręczenia przez przedstawiciela firmy kurierskiej, Klient powinien sprawdzić czy dostarczona przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy nie nosi znaków świadczących o możliwości jej wcześniejszego otwierania i manipulacji. Jeśli Klient w momencie odbioru przesyłki stwierdzi uszkodzenie jej opakowania, zaleca się, by wypisał wspólnie z pracownikiem firmy kurierskiej protokół uszkodzenia oraz poinformował o tym Sklep. W przypadku zniszczenia przesyłki przez firmę kurierską konieczne jest spisanie protokołu reklamacyjnego z kurierem oraz zrobienie zdjęć uszkodzonej paczki.
 4. Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie zawartości przesyłki już po jej odebraniu lub niezgodność zawartości ze złożonym zamówieniem, zalecane jest niezwłoczne powiadomienie o tym Sklepu (patrz zakładka „Kontakt”). O powyższych sytuacjach Sklep musi być poinformowany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia doręczenia towaru do Klienta. Reklamacje dotyczące powyższych sytuacji zgłoszone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.
Google+